Slide background
Slide background
Slide background

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

ОУ-ын эпилепсийн өдөр болон ЗГ-ын 224-р тогтоолын Архидан согтуурхаас сэргийлэх “УХААРАЛ” нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах ажлын удирдамж гарган НЭ-ийн Поликлиник, Мэдрэл Сэтгэцийн тасаг Иргэдэд уналт таталт өвчний /эпилепси / талаар мэдлэг олгох, архи түүний хор уршиг, түүний нөлөөллөөс сэргийлэх зорилгоор нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа.Сайн зохион байгуулсан Мэдрэл сэтгэц, Поликлиникийн хамт олондоо чин сэтгэлийн баяр хүргэе.

1 2 3 4 6 7