Slide background
Slide background
Slide background

Санхүүгийн ил тод байдал

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2016 оны төсөв

2

3

10933117_319723638236044_1329425034_n

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2014 оны төсөв

1 135

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2014 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 131 1 132

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2014 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 133 1 134

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2014 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 130 1 131

Архангай Нэгдсэн эмнэлгийн 2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 130 1 131

 

Leave a comment


6 − = 4